Formularz kontaktowy:

Contact Form

Skład osobowy projektu:

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec


Asystent ds. wyjazdów i kontaktów z przemysłem:


Asystent ds. szkoleń, kursów i warsztatów: dr inż. Bożena Tyliszczak


Asystent ds. administracji i ewaluacji: mgr Iwona Kochan


Specjalista ds. finansowych: Anna Marjankowska


Asystent ds. wyjazdów i kontaktów z przemysłem: dr inż. Anna K. Nowak


Opiekun ds. staży i praktyk: dr hab inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK